emblema_transparentaweb.jpg

Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret" Buzau         ECDLL1.png             

📢 Clasa pregătitoare

Written by crisadmin on .

A N U N Ţ

         Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024–2025 şi validarea cererilor se realizează la secretariatul unităţii conform  Metodologiei de inscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 și Calendarului înscrierii,  aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4019 / 15.03.2024 după cum urmează:

📌 Perioada de înscriere: 11 aprilie – 14 mai 2024.

📌 Program de înscriere: în intervalul orar 800 – 1800 ( luni – joi ) şi 800 – 1700 ( vineri )

📌 Cererile de înscriere pot fi depuse astfel:

 1. Online, prin completarea cererii pe site-ul http://inscriere.edu.ro/cerere.

In acest caz, documentele necesare pentru înscriere și documentele necesare pentru departajare se depun la secretariatul unității școlare unde se va face și validarea cererii de ȋnscriere;

 1. La sediul unității; ȋn această situație cererea se completează de către un membru al comisiei de ȋnscriere, iar documentele necesare pentru ȋnscriere şi cele pentru departajare se depun la secretariat ȋn momentul ȋnscrierii.

📌Plan de şcolarizare 2024-2025:                                                                                      

 • 2 clase cu program tradiţional – 44 locuri;
 • 2 clasă cu program în alternativa Step By Step – 44 locuri;

 📌Documente necesare pentru înscriere:

 1. Certificatul de naștere al copilului – original și fotocopie;
 2.  Cartea de identitate a părintelui care face înscrierea – original și fotocopie;
 3. Recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar- (numai pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și au urmat învățământul preșcolar, eliberată la solicitarea părinților);
 4.  Recomandare eliberată de CJRAE (numai pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, etc., nu au urmat învățământul preșcolar);
 5.  Părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului – original si fotocopie;

       Documente privind îndeplinirea Criteriilor generale, conform Metodologiei de înscriere sau a Criteriilor specifice de departajare propuse de şcoală (unde este cazul).

       Completarea sau validarea cererilor tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă (art.49).

📌Criterii generale de departajare:

 1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

   📌Criterii specifice de departajare:

Nr. crt.                  CRITERIUL SPECIFIC                                                                                                                                      PUNCTAJ Documente  
              1            Copii care frecventează grădiniţa în cadrul unor grupe din alternativa educațională Step by Step; * se aplică doar pentru înscrierea la clasele din alternativa Step by Step   4 p  Adeverință eliberată de unitatea de înv. preșcolar  care să ateste că în anul școlar 2023-2024 copilul a frecventat grădinița în alternativa step by step.
 Copii care frecventează grădiniţa de aplicaţie a Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău;  3 p  Adeverință eliberată de unitatea de înv. preșcolar  care să ateste că în anul școlar 2023-2024 copilul a frecventat grădinița de aplicație a Colegiului Național Pedagogic.
Copii care frecventează grădiniţele de aplicaţie cu care Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău are încheiate parteneriate pentru desfășurarea practicii pedagogice (GPP nr.4, GPP nr.8, GPP nr.10) 2 p Adeverință eliberată de unitatea de înv. preșcolar  care să ateste că în anul școlar 2023-2024 copilul a frecventat una dintre grădinițele menționate.

Menţionăm că aceste  criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali – sindicatelor.

Conform art.10 din metodologie, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate”. După aplicarea criteriilor generale, pentru locurile rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245

📌 Metodologie_inscriere_primar_2024_Clasa Pregatitoare

📌Acte necesare inscriere clasă pregătitoare

📌 Calendar înscriere clasa pregătitoare 2024-2025

 📌 Evaluarea_dezvoltării_copiilor_care_împlinesc_6_ani

📌 Criterii_specifice_clasa_pregătitoare_2024-2025

📌 OFERTA_EDUCAȚIONALĂ_CLASA PREGATITOARE

📌Procedura inscriere elevi clasa pregatitoare

 📌Procedura distribuire elevi clasa pregatitoare