emblema_transparentaweb.jpg

Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret" Buzau  

Evenimente

Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" Buzau

Written by crisadmin on . Posted in Uncategorised

IMG 0165

VIZIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" BUZĂU 

Motto: “ Noi formăm viitorii cetăţeni europeni!”

                                                                            

           Politica educaţională a Colegiului Național Pedagogic ,,Spiru Haret” - Buzău este orientată spre formarea personalităţii elevilor ca tineri motivaţi și pregătiți pentru a răspunde provocărilor societății europene a cunoașterii, inserției sociale și profesionale.

La începutul noului mileniu acest deziderat se va realiza prin:

Promovarea profesionalismul drept condiție sine qua non a succesului în carieră.

Egalitatea șanselor realizată prin acces la educație și instruire de calitate.

Deschidere către oameni, idei și metode.

Autonomie instituțională în promovarea specificului vocațional al instituției.

Gândire strategică/leadership în activitatea managerială.

Organizarea întregului proces instructiv-educativ conform unor proceduri clare, flexibile și eficiente.

Globalizarea ca premisă a progresului organizației.

Inovația și creativitatea ca fundament al adaptării la schimbările produse de mediul extern.

Comunicare permanentă și eficientă cu toți factorii ce pot sprijini educația.

 

MISIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" BUZĂU 

 

    Școală cu tradiție umanistă, Colegiului Național Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău are ca misiune dezvoltarea personalității elevilor pe baza cunoașterii de sine, însușirea valorilor perene universale - binele, adevărul, frumosul și dobândirea de  competenţe  spre folosul lor și al societății.